Årsredovisningen för 2016 har nu klubbats i kyrkofullmäktige.
Foto: Mona Davidsson

Plusresultat för församlingen

Nyhet Publicerad

Halmstads församling gör ett plus på cirka 4,3 miljoner kronor 2016. Årsbokslutet godkändes på onsdagen av kyrkofullmäktige. Resultatet är bättre än budgeterat, främst beroende på försäljning av värdepapper.

Den 1 januari 2016 slutfördes en lång organisationsförändring, då Halmstads församling återbildades. Mycket arbete har lagts på att skapa en gemensam organisationskultur, bland annat genom en ny församlingsinstruktion.
Under 2016 färdigställdes två stora renoveringar – Olaus Petrigården samt S:t Nikolai kyrka. Andra händelser under året är till exempel starten för ett flyktingprojekt på Andersberg. Svenska kyrkan har under året tappat ett stort antal medlemmar i hela landet, och även Halmstads församling har ett något minskat medlemsantalet. På grund av den starka befolkningstillväxten blev nettominskningen endast 135 personer.
Inför 2016 budgeterades ett minusresultat, på grund av de stora renoveringskostnaderna. I bokslutet är resultatet vänt till ett plus på drygt fyra miljoner. Avvikelsen beror främst på försäljning av värdepapper.
2016 års vinst läggs till det egna kapitalet, och kommer väl till pass för kommande investeringar i Halmstads församlings fastigheter.