Foto: Andréas Lindström

Takarbeten

Nyhet Publicerad

Nu har sista etappen av takrenoveringarna på kyrkan inletts. Det är norra takfallet och gravkorstaket mot söder som ska underhållas.

Under ett antal år har har taken på Uppenbarelsekyrkan renoverats. I april inledes den sista etappen då norra takfallet och gravkorstaket mot söder underhålls. I underhållsplanen står att samtliga tak ska ses över på grund av ålder för att undvika interiöra skador och skador på bärande takstolar.
– Att kyrkan är byggd med stor kunskap och kvalité är det ingen tvekan om. Det är fantastiskt att se hur välbyggda taken är. Men taken är över 100 år och behöver ses över. Så renoveringen är viktig för att vi vet att det finns skador, men också för att upptäcka skador som inte syns. Därför blir renoveringen både en reparation och en inspektion, allt för att vår kyrka ska må bra i framtiden, berättar fastighetsansvarige Erik Palmbäck.

Arbetet består av att tegel monteras ner och underlagsplåten ses över, skador åtgärdas samt att ny slitplåt vid takfoten monteras. Allt sker med varsam hand och befintligt material återanvänds i största möjliga mån. Under byggtiden, april-juni, kommer det att stå en byggställning vid norra fasaden och vid gravkorstaket mot söder
– Renovering kommer dock inte påverka besökare till kyrkan utan du kan fortsätta att besöka kyrkan under hela renoveringsperioden, avslutar Erik.