Med en tydlig skylt från fasaden ut mot Karl XI:s väg ska det bli lättare att hitta församlingshemmet.
Foto: Mona Davidsson

Nya skyltar visar vägen

Nyhet Publicerad

Nu blir det lättare att hitta till församlingshem och expedition. Nya skyltar är på plats både vid entréerna och på fasaderna.

Foto: Mona Davidsson

Första etappen i en översyn av alla skyltar och affischskåp har just blivit klar. Arbetet påbörjades för mer än ett år sedan, då pastoratet blivit en församling. Kartläggningen av behovet och kontakter med leverantörer har skötts av konsulten Håkan Wallentin.
Församlingshem och expedition vid Karl XI:s väg var först ut, tillsammans med Kyrkans hus vid Kyrkogatan, samt Olaus Petri, Murargatan.
I kommande etapper väntar bland annat skyltar i Holm, på Kärleken och vid Martin Luther.
Leverantör är företaget Lexsign, Göteborg, som tidigare bland annat levererat skyltar till kyrkogårdsområdet.

Foto: Mona Davidsson
Håkan Wallentin har jobbat med att med leverantören Lexsign ta fram nya skyltar till församlingens lokaler.
Foto: Mona Davidsson