Salems församling inför nya faktureringsrutiner från och med 1 januari 2017

Nyhet Publicerad

För att få effektivare betalningsrutiner och höjd servicenivå övergår Salems församling inom Svenska kyrkan till att skanna och tolka alla leverantörsfakturor elektroniskt. Detta innebär nya rutiner för dig som leverantör.

För att få effektivare betalningsrutiner och höjd servicenivå övergår Salems församling inom Svenska kyrkan till att skanna och tolka alla leverantörsfakturor elektroniskt.

Detta innebär nya rutiner för dig som leverantör

Salems församling inom Svenska kyrkan (org.nr. 252000-0320) inför en gemensam adress för alla inkommande fakturor.

Ny fakturaadress från och med 2017-01-01:

Salems församling inom Svenska kyrkan
Fack 77800829
Box 15018
750 15 Uppsala

Observera att fakturaadressen även ska framgå på fakturan.

Denna adress gäller alla leverantörsfakturor. Fakturorna går direkt till vår skanningsleverantör. Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till respektive avdelning eller enhet på nuvarande adress.

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till

77800829@faktura.svenskakyrkan.se

Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas som ett bifogat dokument till

77800829@invoice.svenskakyrkan.se

För mer information och övriga krav se sista sidan.

Referens på alla leverantörsfakturor

Fråga alltid efter referens. Referens ska alltid finnas på fakturan. Referensen används för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor.

Övriga villkor

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej.

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%.

Övriga uppgifter som ska finnas på fakturan

·         Leverantörens juridiska namn och adress

·         Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.

·         Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)

·         Kundens juridiska namn = Salems Församling 252000-0320

·         Fakturabelopp

·         Momsbelopp i kronor och % per momssats

·         Fakturanummer

·         Fakturadatum

Ovanstående gäller Salems församling, organisationsnummer 252000-0320. Bankgiro 831-1102. Plusgiro 10 08 24-2.

Fakturor som postas från Er fr.o.m. 2017-01-01 ska sändas till den nya adressen.

Fakturor som anländer till den gamla adressen efter detta datum kommer att returneras.


Har du frågor kontakta oss

E-post: salems.forsamling@svenskakyrkan.se