"Att varje stund välja fredens väg"

Nyhet Publicerad

Att varje stund välja fredens väg – det var den uppmaning Niklas Eklöv gav oss när han sammanfattade ett mycket intressant föredrag i Säby kyrka. Text: Lennart Marklund

Niklas Eklöv, som tidigare arbetat med fredsfrågor inom Svenska kyrkans internationella arbete och nu arbetar inom Svenska missionsrådet – höll ett föredrag om kyrkornas fredsarbete i samband med Globala veckan 2015.

Niklas gav tre exempel på fredsarbete som Svenska kyrkan varit involverade de senaste åren. Det första handlar om förebyggande fredsarbete i Pakistan. Ett land med mycket våldshandlingar, inte minst i städerna Peshawar och Lahore med extremistiskt våld och självmordsbombare. Svenska kyrkan har där engagerats i ett landsprogram för fred och försoning i Pakistan, i samarbete med Church of Pakistan, Faith Friends och kvinnogrupper. Kyrkan har också deltagit i en konferens i Thailand om interreligiöst fredsarbete i Pakistan, Burma, Indien och Filippinerna.

Det andra handlar om dialog för fredskultur i Etiopien. Niklas berättade om fredsorganisationen Life & Peace Institute som arbetar med framgångsrika dialogprogram på tre universitet i Etiopien. Genom att skapa trygga mötesplatser och en återkommande samtalsform har studenter från olika etniska och religiösa grupper kunnat få större tolerans för varandra och minska antalet konflikter på universitetsområdet. Syftet är att erfarenheterna från detta arbete ska ge ringar på vattnet utanför universitetvärlden.

Det tredje exemplet handlade om minskad vapenhandel och nedrustning. Varje dag dör 2000 människor av väpnat våld – den stora majoriteten utanför direkta konfliktzoner. Okontrollerad och oansvarig handel med vapen bidrar till enormt mänskligt lidande och fattigdom genom väpnade konflikter, övergrepp och organiserad brottslighet.

Niklas berättade sedan hur han, som representant från Svenska kyrkan, var med i en ekumenisk delegation i New York inför att ett globalt vapenhandelsavtal skulle antas av FN Generalförsamling våren 2013. Avtalet ratificerades av 50 stater i september 2014 och trädde i kraft som ett bindande internationellt avtal i december samma år.

Dessa internationella fredsperspektiv är ju otroligt värdefulla att känna till, men vad innebär det då att på en mer lokal nivå ”i varje stund välja fredens väg”? Niklas avslutade med att svara på vad det kan innebära för oss i Salems församling:

  • Fira gudstjänst. Fredens och försoningens budskap är starkt i Bibelns texter, och genom att fira gudstjänst manifesterar vi Guds fred och försoning.
  • Praktisera fred i dina vardagliga relationer. Att sträva efter att vilja och välja förändring, förståelse, förlåtelse och försoning i sina nära och vardagliga relationer.
  • Lev nära Jesus. Källan till frid och fred.
  • Be och arbeta. Bön och engagemang tillsammans är grunden för allt det vi kan göra som kyrka.
  • Tänk globalt – agera lokalt! Ta lärdom av de globala sammanhangen men försök att applicera det i ett engagemang lokalt.

Att varje stund välja fredens väg – det är alltså utmaningen till oss både som enskilda och församling!