Diakonalt arbete, fastighetsunderhåll och ungdomsverksamhet. Det är tre prioriterade områden i Halmstads församlings budget för 2017
Foto: IKON/Halmstads församling/IKON

”Trygghet för framtiden”

Nyhet Publicerad

Halmstads församling fortsätter sin långsiktiga satsning på vård och underhåll av fastigheterna. Budgeten för år 2017 landar därför i ett minus på drygt två miljoner. – Vi ser det som en trygghet för framtiden, och låter de kostnaderna belasta kapitalet, säger kanslichef Stefan Bergdoff. Bland övriga inslag i budgeten kan nämnas en fortsatt prioritering av barn- och ungdomsverksamhet. Dessutom avsätts även 2017 pengar till lokalt hjälparbete och internationellt biståndsarbete.

Resultatet för 2016 beräknas ge ett överskott på cirka åtta miljoner, bland annat på grund av försäljning av värdepapper.
Under året har det skett satsningar på personalsidan, med både ny- och ersättningsrekryteringar. Under de kommande fem åren uppnår ett 20-tal personer pensionsålder. Halmstads församling står inför samma utmaningar som hela samhället vad gäller rekrytering, där det gäller att trygga återväxten och göra det möjligt att genomföra generationsväxlingar och kompetensöverlämningar.
I budgeten avsätts även kommande år en procent av kyrkoavgiften, drygt en halv miljon kronor, till diakoni för dels lokal akut hjälpverksamhet dels till internationellt biståndsarbete.
I ungdomsverksamheten fortsätter församlingen med så kallade à-priser för konfirmandläger, gemenskapsfrämjande aktiviteter, ledarutbildning med mera.
Kyrkoavgiften för år 2017 blir oförändrad, 1,06 kronor. Begravningsavgiften blir från årsskiftet enhetlig över landet och beräknas till 0,24 kronor.
Via begravningsavgiften som betalas av alla folkbokförda i Sverige finansieras lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering. Den som är medlem i Svenska kyrkan har via kyrkoavgiften vid begravningsceremonin dessutom fri tillgång till kyrka, präst och musiker. Begravningsavgiften används även till anläggning och drift av kyrkogårdar och begravningskapell. Församlingens sammanlagda ytor för kyrkogårdsmark är 23,2 hektar. Kyrkogårdsförvaltningen sköter även cirka 4 500 gravar samt har ett krematorium.
Budgeten för 2017 klubbades vid sammanträde med kyrkofullmäktige onsdagen den 9 november 2016.

Text: Mona Davidsson

Kyrkofullmäktige i Halmstads församling, har beslutat budgeten för 2017. Sammanträdet hölls i Kärlekens kyrka.
Foto: Mona Davidsson
Kanslichef Stefan Bergdoff samt kyrkofullmäktiges ordförande Bengt Kjellgren och vice ordförandena Gustaf Thellqvist och Fredrik Luhanka.
Kanslichef Stefan Bergdoff samt kyrkofullmäktiges ordförande Bengt Kjellgren och vice ordförandena Gustaf Thellqvist och Fredrik Luhanka. Foto: Mona Davidsson