Starka berättelser om utsatthet

Nyhet Publicerad

”Du är den första jag pratar med på tre dagar, Mammas sista andetag, Hostar blod, Tack syster, för att du såg mig.” Rubrikerna är från den nyutkomna boken ”Sverige mellan stolarna. Berättelser om utsatthet. Om människor och möten i Svenska kyrkans diakoni”, utgiven av Svenska kyrkan.

 – Berättelserna ger en bild inte bara av diakoni, utan också av Sverige idag. Att läsa dem är att få en drabbande bild av Samtidssverige och att svårigheter är såväl tidsbundna som tidlösa, säger Miriam Hollmer, projektsekreterare för projektet Diakoni och välfärd. Från början var berättelserna tänkta som underlag i arbetet med en vägledning för diakoni i projektet, men det blev snart klart att de hade en helt egen bärkraft.

Det är främst diakoner som berättar, men en del berättelser kommer från människor som själva har sökt sig till Svenska kyrkans diakoni. Ett 60-tal berättelser om utsatthet och diakoni har kommit med i boken.

– Några berättar om människor som hamnar mellan stolarna i de trygghetssystem som finns, men de flesta visar hur vi var och en kan hamna vid sidan av det vanliga livet på olika sätt - genom arbetslöshet, sjukdom eller stora påfrestningar.

– Betydelsen av det medmänskliga mötet blir så oerhört tydlig i berättelserna och jag blir mycket berörd av det som boken förmedlar om stöd och möten med människor som har det svårt. En del frågor finns det helt enkelt inga lätta svar på och jag känner respekt för att de diakoner som berättar uttrycker både styrka och ödmjukhet, säger Miriam Hollmer.

Berättelserna är en del av satsningen på strategiskt tänkande kring diakoni och kyrkans roll som samhällsaktör i projektet Diakoni och välfärd. Hur kan diakonin i Svenska kyrkan utvecklas och vad ska vårt bidrag till välfärden vara? Syftet är att ta fram vägledningar för diakoni och välfärd som stöd i församlingarnas arbete.