Lyssna på Anders Kompass!

Nyhet Publicerad

Från ungdomsledare i Halmstad till världskänd visselblåsare. Den 23 oktober är Anders Kompass tillbaka i Martin Luthers kyrka. Välkomna till ett ”Livsnära möte”!

Anders Kompass växte upp i Halmstad och var i tonåren, på sjuttiotalet, aktiv i dåvarande Martin Luthers församling. Studier och engagemang ledde honom sedan ut i världen, med bland annat uppdrag för Diakonia. 1982 kom han till utrikesdepartementet och gick så småningom vidare till FN.
Som chef för fältavdelningen inom FN:s kontor för mänskliga rättigheter fick han, för ett par år sedan, i sin hand en rapport som skulle förändra hans liv. Rapporten handlade om påstådda sexövergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken, sexövergrepp utförda av män i FN:s tjänst.

Anders Kompass informerade Frankrike och överlämnade rapporten.
Överordnade inom FN ansåg att han brutit mot regelverket genom att lämna ut hemlig dokumentation, och Anders Kompass stängdes av från sin tjänst.
Sedan konstaterades att suspensionen varit olaglig och en utredning friade honom helt i sin rapport.
”Visselblåsare som Anders Kompass kommer alltid att behövas”, skrev bland annat Aftonbladet i en artikel i somras, inför Anders Kompass ”Sommar i P1”.
Medieuppmärksamheten har varit stor under året, med en lång rad intervjuer och nyhetsinslag i Sverige och övriga världen.
–  Människans uppfinningsrikedom när det gäller grymhet är verkligen ofattbar. Man tror att man har sett det värsta, så kommer nästa bestialitet. Men när jag ser det fina, när jag ser alla de som kämpar för det goda, då får jag tillbaka hoppet, sade Anders Kompass i en stor intervju i tidningen VI, i ett resonemang om hans egen gudstro.
Anders Kompass jobbar sedan en tid inom UD, med uppdrag att arbeta fram en Latinamerikastrategi.

Söndagen den 23 oktober kl 18.00 föreläser han i Martin Luthers kyrka. Dagen därpå – FN-dagen – måndagen den 24 oktober medverkar han i FN-gudstjänsten i S:t Nikolai kyrka kl 19.00.

Text: Mona Davidsson