Den snart hundraåriga muren ska renoveras för totalt cirka 1,5 miljoner.
Foto: Halmstads församling

Halv miljon till murrenovering

Nyhet Publicerad

Halmstads församling har beviljats 516 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, för 2017. Totalt går 81,2 miljoner till renovering av kyrkobyggnader med mera i Göteborgs stift.

Sammanlagt 275 projekt får del av pengarna. Ersättningen är till för att täcka de kostnader som är kulturhistoriskt betingade och därmed innebär ökade kostnader för församlingarna.
I Halmstads församling ska muren utmed kyrkogården renoveras. Den totala kostnaden är beräknad till cirka 1,5 miljoner, och en tredjedel täcks av KAE.
Första steget blir nu ett anbudsförfarande för att utse entreprenör. Renoveringsarbetet måste enligt bidragsreglerna utföras inom en tvåårsperiod. Tillgängligheten på kyrkogården under renoveringen kommer troligen inte att påverkas.
Kyrkogårdsmuren är cirka 2,5 meter hög och cirka 380 meter lång, och löper längs med Karlsrovägen. Muren är putsad på insidan och på utsidan består den av ovala stora naturstenar i granit. Muren byggdes på 1920-talet som ett så kallat nödhjälpsarbete.
Bland skadorna som ska åtgärdas kan nämnas flagnande puts, sprickor och lösa fogar.
Bland de större renoveringsprojekten i stiftet nästa år kan nämnas Örgryte kyrka i Göteborg som får 9,4 miljoner i KAE, Årstads kyrka utanför Falkenberg som beviljas 7,3 miljoner och Harplinge kyrka 3,7 miljoner.