Var med!

Nyhet Publicerad

Cecilia Holmberg, präst i Salems församling, om varför ditt medlemskap är så viktigt.

Varje vecka, året om, kommer föräldrar med sina små till kyrkans öppna verksamhet. För gemenskap, sång, lek, samtal och allvar. Likaså kommer varje vecka barn, ungdomar, vuxna och äldre till körerna för sång och gemenskap. Ungdomar träffas för gemenskap, utbildas till ledare, åker på läger, engagerar sig, diskuterar, leker. Människor som förlorat en älskad träffas och delar sina tankar, sin sorg. Olika samtalsgrupper möts varje vecka. Människor kommer samman och gör insamlingar till olika goda ändamål, engagerar sig för vår värld. Till kyrkan kommer dagligen människor, i alla åldrar, för en stunds gemenskap på det öppna cafétorget eller för att få hjälp och stöd i form av samtal eller ekonomiskt. Pensionärer och daglediga träffas för att lyssna på någon föreläsare och äta lunch tillsammans. Och musikerna övar och övar inför dop, begravningar, vigslar, gudstjänster, konfirmationer och konserter. Det ordnas pilgrimsvandringar och retreater, läger och olika sociala verksamheter. Och varje söndag delas tro och liv i gudstjänst och på kyrkkaffet efteråt. Där möts gammal och ung, nyanländ och gammal i gården, olika språk, olika livssituationer. Människor integreras, dras in i gemenskap. Hen är välkommen som hen är! Och det är gratis!

Salems församling är en del av Svenska kyrkans rikstäckande nätverk som erbjuder allt möjlig solidariskt arbete från missbruksvård, krissamtal till musik, lek och läger. Utan att kräva vare sig trosbekännelse eller medlemskap i gengäld. Det är något vi är stolta över. Att kunna vara generösa och öppna. Men visst är det så, att vi behöver dig och ditt medlemskap för att kunna fortsätta jobba i den andan.

Det är oerhört fel, när pengar missbrukas, i vilken organisation det än är. Därför är Svenska kyrkan en öppen och transparant rörelse så att man ska kunna upptäcka olika sorters missförhållanden. De som jobbar eller engagerar sig i Svenska kyrkan är människor, så risken finns alltid att det kan bli fel. Det är inte för inte som vi tror på en sårmärkt Gud, som väljer förlåtelsens väg, trots människans egoism och självupptagenhet. Men vi tror också på en Gud som säger ”Res dig människa och försök igen! Älska igen! Gör gott igen!” Och detta är det grundläggande i vår verksamhet. Kärlekens självutgivande rörelse! Vi övar oss! Och den rörelsen behövs mer än någonsin i vårt samhälle och i vår värld.

Var med!
Cecilia Holmberg, präst

 

Publicerad i Frid nr 2 2016

Vad tycker du?
Hör av dig till salem.frid@svenskakyrkan.se