Konstrunda på Skogsö

Nyhet Publicerad

"Vad är en människa?" 14 konstnärer. Film, skulpturer, målningar, fotografier. Söndag 11 september kl 13.00-17.00.

Söndag 11 september kl 13.00-17.00
Skogsö kyrkogård och kapell (kyrkogårdsvägen 16) 
Obs utomhus! Vid regn inställt

Deltagande konstnärer

Maud Nycander
Lotta Döbling
Ann-Jeanette Sjölander
Gunilla Broström
Cecilia Furberg
Kajsa Breitholtz

Från saltsjöbadsgruppen
Eva Hilding
Birthe Horn
Eva Liliequist
Svante Hultquist
Märta Reutersvärd
Lena Skagerberg
Rolf Stenius
Stefan Wetterdal

Vad är en människa?

I Saltsjöbadens församling, har vi under våren 2016 inbjudit till olika typer av samtal, gudstjänster, event film och konst för att fundera tillsammans kring Vad en människa är?

Saltsjöbadens församling hade under hösten 2015 akutboende för flyktingar i församlingshemmet, och många frivilliga och boende engagerade sig i detta och på annat sätt i flyktingsituationen. Detta arbete och engagemang ställde frågor om människan om gränser och gränsöverskridande.

samtidigt - människor har i alla tider funderat över vad en människa är, hur det är möjligt att vara och hålla ett helt liv fullt ut som människa. Vad håller och vad håller inte, och när det inte håller, vad gör vi då? Likaså finns i människans historia spår av tro. Spår som leder till hur att bygga en tro och om möjligheten att överhuvudtaget kunna tro? Spår av en sökan eller längtan efter en tro. I dagens läge ställer frågan om världen, världsläget med enorma flyktingströmmar på grund av kris och hunger, dålig ekonomi och klimatförändringar oss inför stora utmaningar, och vi är många som undrar hur vi hittar en tro och bevarar vår tro på människans absoluta värde, hur tänker vi på oss och på tiden framöver, på framtiden? 

Under våren har det varit programkvällar med olika utformning: föreläsning, panelsamtal, film, musik, cirkus under temat, ca 1 g/månaden under våren. Gästerna har varit inbjudna utifrån det de gör och brinner för, och människosynsfrågan – "vad är en människa"  -  är i fokus.

 

Tanken är att detta skall fortsätta i hösten 2016, med inbjudna gäster samtal film och konst, ca 1 g/månaden med början denna söndag 11/9 då konstnärer har bjudits in att medverka och ställa ut sin konst kring temat ”Vad är en människa?” här på Skogsö kyrkogård. Naturligtvis med de begränsningar och möjligheter platsen erbjuder.