Ungdomarna samlades en kväll i maj för information och introduktion. Bakre raden från vänster: Michelle Bridell, Amanda Heinrich, Clara Holmberg Larsson, William Sandahl, David Eriksson, Hugo Ek-Wallentin, Teodor Ek, Samuel Westerberg, Jacob Wulff.
Foto: Mona Davidsson

Sexton unga får jobb i sommar

Nyhet Publicerad

Gud och kyrkan tar inte sommarlov. I år har sexton ungdomar fått jobb inom ”Kyrka på sommaren”. Under sex veckor är de engagerade i aktiviteter för barn och ungdomar, andakter på äldreboenden, gudstjänster och musikarrangemang.

Bakgrunden till satsningen är kombinationen att uppehållstjänster gjorts om till helårstjänster och att församlingens personal utökats med flera tjänster. Det gav utrymme att fortsätta med verksamheter som tidigare haft sommaruppehåll.
– Sommarlovet är långt, barn och ungdomar behöver något att göra, säger församlingspedagog Ann-Sofie Orrdal. Vi erbjuder gratis aktiviteter på nära håll – för att verkligen vara en kyrka för alla.
Hon har nyligen lagt sista handen vid ungdomarnas schema – åtta i taget jobbar de två treveckorsperioderna. Bland dem som sökte jobb är det sju killar och nio tjejer som anställts. I respektive lag är sex stycken under arton år och två över arton. De yngre jobbar trettio timmar per vecka, de äldre fyrtio timmar. De har förstås avtalsenliga löner.
De två treveckorspassen sträcker sig från 13 juni till 24 juli, och tillsammans med ungdomarna jobbar även ordinarie personal i form av till exempel präster och pedagoger.
Med satsningen går det att ha andakter på äldreboenden även under semestertid, det blir ungdomskvällar för åldern femton och uppåt, ”sommarkollo” för sex- till tolvåringar och fler händer vid våffelcaféer och kyrkkaffen, liksom vid gudstjänster och musikevenemang.

Text: Mona Davidsson