Svenska kyrkan granskas

Nyhet Publicerad

Några ord om granskningen av Svenska kyrkans utlandsresor.

Under våren har många församlingar i Svenska kyrkan på begäran av Sveriges Radio/Ekot fått redovisa sina utlandsresor. Nu presenteras resultatet av den granskningen.

Svenska kyrkan är en internationell organisation och det är självklart att resor förekommer. Dels som del i ett internationellt utbyte där vi stärker relationer, dels för kompetenshöjande av egna medarbetare.

Det är självklart att resorna ska ha ett innehåll enligt Skatteverkets regler – minst sex timmars arbete per konferensdag – och resorna ska tydligt kunna motiveras.

Vi tycker att det är bra att media granskar vår verksamhet. Salems församling står inte i fokus denna gång, men hela Svenska kyrkan bör ha en transparent och en öppen redovisning av vad medlemsavgiften används till.

Hör av dig om du har några frågor. Vi berättar gärna om den omfattande verksamhet som Svenska kyrkan bedriver och om vad vi erbjuder lokalt i Salems församling.