Angående Aftonbladets granskning av biskopens resor

Nyhet Publicerad Ändrad

Information från stiftsdirektor Christer Engelhardt.

Biskop Sven-Bernhard Fast gjorde i månadsskiftet oktober-november 2015 en tjänsteresa till Svenska kyrkans församlingar i Melbourne och Sydney bland annat för mottagande av ny kyrkoherde för församlingarna. I samband med tjänsteresan tog han också ut semester. Efter resan har han till kansliet lämnat in helt korrekta reseräkningar och underlag för traktamente.

De felaktigheter som därefter har uppstått beror helt och hållet på administrativa misstag på kansliet.

Vad gäller traktamentet för resan till Melbourne har rätt traktamente, för 7 dagar, utbetalats med december månads lön. Vid övergången till ett nytt löneadministrationssystem vid årsskiftet 2015/2016 har testkörningar gjorts i januari. Ett av testen innebar att gamla underlag lades in för att pröva det nya systemet, bland annat den aktuella reseräkningen för Sven-Bernhard Fast. I testet lades traktamente för alla resdagarna in, och när de efter testkörningen av misstag inte plockades bort, innebar det att den låg kvar vid den skarpa lönekörningen för januari 2016, och på så sätt blev utbetald. Utbetalningen har korrigerats.

Det förekommer också uppgifter om ett hotellrum i Melbourne. Biskop Sven-Bernhard Fast betalade detta med sitt privata kort då resan inte enbart var en tjänsteresa. Vid hanteringen av reseräkningen gjorde kansliet ett räknefel så att biskopen felaktigt fick ersättning för hela hotellkostnaden. Utbetalningen har korrigerats.

Christer Engelhardt
Stiftsdirektor/chef förvaltningsenheten
0498-404919