Överenskommelsen har arbetats fram av högskolans studieadministrativa chef Brita Lundh, till höger, och undertecknades av högskoledirektör Inger M Johansson och kyrkoherde Magnus Aasa.
Foto: Mona Davidsson

Avtal klart mellan kyrkan och högskolan

Nyhet Publicerad

Nu är samverkansavtalet mellan Högskolan och Halmstads församling undertecknat. – Jag är glad att vi som kyrka kan erbjuda servicen till högskolan, säger kyrkoherde Magnus Aasa. Inte minst genom kyrkans studentpräst med lång erfarenhet av detta.

Universitetskyrkan vid Högskolan i Halmstad har funnits som en aktiv part i samverkan i över tjugo år, företrädd av Svenska kyrkan. Den övergripande principen är att Universitetskyrkan bejakar högskolans arbete för ett öppet och inkluderande förhållningssätt, byggt på mångfald och samhällsengagemang. Den nu undertecknade överenskommelsen tydliggör praxis och skapar ramar för kommande samverkan.
– Jag ser positivt på ett mer strukturerat samarbete som ger studenter tillgång till kyrkan, säger högskoledirektör Inger M Johansson. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en bred koppling till religionen.
Universitetskyrkan är ekumenisk och samordnas på nationell nivå av SKR, Sveriges kristna råd. Den finns över hela Sverige och även internationellt. 
Vid Högskolan i Halmstad erbjuder Halmstads församling bland annat deltagande och hjälp vid kris och trauma, möjlighet till enskilda samtal med absolut tystnadsplikt, förmedlar kontakt med andra trossamfund, bistår internationella studenter med samtal och hjälper dem som har med sig en religiös tro hemifrån att hitta sammanhang för att utöva sin tro under studietiden.
Mer information om Universitetskyrkan finns hos Högskolans servicecenter eller hos Studentsupport.

Text: Mona Davidsson