Stenkumla församlings blivande kyrkoherde

Nyhet Publicerad

Stenkumla församlings blivande kyrkoherde Staffan Eklund. För närvarande är han kyrkoherde i Svenska kyrkans församling i San Pedro (Kalifornien). Han är också hovpredikant.

Staffan Eklund var tidigare kyrkoherde i Ekerö pastorat i Stockholms stift.
Staffan är 59 år gammal och gift med Maja som är lärare. Han tillträder tjänsten hos oss nästa sommar. I tiden mellan Jakob Tronêts frånträde och Staffans tillträde kommer Rolf Ström att vikariera som kyrkoherde. Jakob avskedspredikar i Stenkumla kyrka 28 augusti klockan 10.30.

Text från Stenkumla församlings hemsida. Foto: Västerhejde kyrka, en av kyrkorna i Stenkumla församling.