Monika May

Monika May ny kontraktsprost

Nyhet Publicerad Ändrad

Monika May, kyrkohherde i Eskelhems pastorat, har utsetts av biskop Sven Bernhard till kontraktsprost för Medeltredingen. Hon efterträder Staffan Beijer.

Martina Åkeson Wollbo är kontraktsprost för Nordertredingen och Benny Helgesson har samma befattning för Sudertredingen. Kontraktsprosten har överinseende över och samordnar det kyrkliga arbetet inom ett kontrakt. Kontraktsprosten kan av biskopen delegeras att förrätta visitation, välkomnande av nya kyrkoherdar och invigning av kyrkorum.

 

.