Biskopens bön för Bryssel

Nyhet Publicerad Ändrad

När vår Brysselförsamling samlades till andakt i kyrkan på tisdagskvällen lade jag annat åt sidan och deltog här i Visby i deras bön och förbön. Sedan sände jag nedanstående hälsning till dem och till alla utlandsförsamlingarna. En hälsning jag också vill förmedla till vännerna I församlingarna här på Gotland

 Påsken är till för att förnya vårt hopp om att döden och alla destruktiva krafter till sist bara ska få näst sista ordet. 

I skuggan av lidandets kors blir orden få och små, men detta var det jag skrev:

  Vänner runtom i världen och särskilt vännerna i Bryssel!

Just nu när ni i Brysselförsamlingen är samlad till bön på grund av de fruktansvärda terrorhandlingarna har jag också lagt allt annat åt sidan för att delta i  er bön och förbön.

Låt  oss i denna Stilla vecka hålla ut i förbön för alla offer för det urskiljningslösa våldet, för alla anhöriga och för helande av denna trasiga värld.

O Gud, gör oss av nåd till redskap för din fred. Låt din kärleks kraft förnya vårt hopp också när korset är det enda vi ser.

Er tillgivne

+Sven-Bernhard