Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Över 70% av gotlänningarna är medlemmar, men vi blir färre

Nyhet Publicerad Ändrad

Under 2015 minskande antalet medlemmar i Svenska kyrkan, Visby stift med 765 personer. I riket som helhet tappade Svenska kyrkan 1,1 % av medlemmarna, vilket är en minskning i nivå med tidigare år och procentuellt färre i jämförelse med Visby stift.

Över 70% av gotlänningarna är med i Svenska kyrkan. Men i fjol blev Visby stift 765 medlemmar färre. Det är procentuellt en större minskning än Svenska kyrkan nationellt. Aktivt utträde valde 609 personer och 49 personer över 12 år valde och andra sidan att gå med i Svenska kyrkan. Det är också ett stort glapp mellan antalet döpta barn och avlidna medlemmar, ett minus på 234 personer. 

 Svenska kyrkan har 6,2 miljoner medlemmar. Under 2015 minskade antalet med 1,1 procent vilket är en minskning i nivå med tidigare år med undantag för kyrkovalsår då den är något större. Cirka 49 000 barn döptes och blev medlemmar, samtidigt som cirka 74 000 av medlemmarna avled. Tillsammans bidrog detta till en minskning på 0,4 procent.

Antalet personer 12 år eller äldre som aktivt valde att inträda i Svenska kyrkan var cirka 9 000, det högsta antalet på tjugo år.

Läs siffrorna för allla Sveriges stift och församlingar här.Länk

En lärorik förklarande film från Kyrkokansliet om statistiken hittar du här