Folkligt, festligt och fullsatt!

Nyhet Publicerad Ändrad

Uppenbarelsekyrkan var fylld till bredden på Palmsöndagen när Thomas Arelvall välkomnades som kyrkoherde.

Biskop Eva Brunne, medarbetare, frivilliga, förtroendevalda och många, många församlingsbor. Härlig körsång, lovsång,  predikan och bön ramade in gudstjänsten. Men även skratt, applåder och jubel. Biskop Eva summerade känslan:
- Förväntan och glädje ligger i luften. Festen i gudstjänsten omsluter oss. Hon skickade också med Thomas orden:
- Du har fått uppdraget att leva och visa på det som är större. Tilliten till Gud och uppmuntrandet av församlingen, det är ditt liv framöver. Allt gott för dig i ditt nya uppdrag.

Efter gudstjänsten fortsatte festen med mingel och tal i församlingshemmet.

Se fler bilder här: