Nu satsar vi på Olaus Petri!

Nyhet Publicerad Ändrad

NCC har påbörjat en omfattande yttre och inre renovering av den så kallade Olaus Petri-gården. Arbetet ska vara klart vid halvårsskiftet och är kostnadsberäknat till 6,8 miljoner.

Foto: Mona Davidsson

I somras köpte Svenska kyrkan Olaus Petri av Halmstads kommun för knappt fyra miljoner kronor. Förutom själva kyrkolokalen finns på fastigheten en byggnad som på senare år varit kommunal förskola. Denna byggnad ska efter renovering inrymma samlingslokaler, samtalsrum och kontorsplatser för personal.
En stor del av renoveringen åtgärdar yttre eftersatt underhåll, men också en del underhåll som tidigareläggs för att inte behöva störa verksamheten i ett senare skede.
Det som ska göras är dränering och markarbeten, byte av undertak, omfogning av tegelfasad, byte av ventilation och fönster. På insidan ska väggar flyttas, alla ytskikt ses över, hygien- och köksutrymmen renoveras, med mera.
Renoveringen gäller inte själva kyrkolokalen. Där bedrivs verksamheten i princip som vanligt, liksom i de hyrda lokalerna i fastigheten intill. Men det finns risk för störningar i form av byggbuller, trafik till och från byggarbetsplatsen, liksom begränsningar i framkomlighet och parkeringsmöjligheter.
Köpet av Olaus Petri, och renoveringen, är en av Halmstads församlings satsningar för framtiden. Ekonomiskt sett är detta ett större projekt än den nyss påbörjade renoveringen av S:t Nikolai kyrka.

Text: Mona Davidsson

Historik:
1936 byggde Sällskapet Halmstads Barnhem en stadsdelskyrka kombinerat med barnhem, som fick namnet S:t Nikolai kapell respektive Nikolaigården. Marken skänktes av Sperlingsholms gods.
1942 överläts kapell och barnhem till Halmstads stad.
1962 ändrades kapellets namn till Olaus Petri kyrka, för att inte blandas ihop med S:t Nikolai kyrka vid Stora torg. ”Barnhemmet”, senare kommunal förskola, har haft kvar namnet Nikolaigården.
2015 köpte Halmstads pastorat (numera Halmstads församling) Olaus Petri av Halmstads kommun för 3,95 miljoner kronor. Nikolaigården kallas i fortsättningen Olaus Petri-gården.

Följ byggarbetet:
Facebook: www.facebook.com/OlausPetrikyrka/
Instagram: halmstadsforsamling #olauspetriihalmstad