Roma kloster - nytt storpastorat från 1 januari 2016

Nyhet Publicerad Ändrad

Från 1 januari 2016 går Dalhem-, Roma-, Vänge- och Östergarn pastorat samman till det nya storpastoratet Romaklosters pastorat. I Roma kommer pastorsexpeditionen att finnas med församlingsexpeditioner i Dalhem, Vänge och Östergarn. Församlingarna blir alltså kvar i den nya organisationen och varje församling kommer att ha sin egen präst precis så som tidigare.

 -        Det är viktigt att prästen finns nära församlingsmedlemmarna, att koncentrera allt till Roma, Dalhem eller Vänge har aldrig varit ett alternativ, säger Gunnar Lindby, som är förtroendevald och har arbetat med sammangåendet. 

Pastoratet startar med två nya präster. Det är Pernilla Cramnell som blir kyrkoherde för pastoratet och Helena Stenhammar som i december tillträdde tjänsten som komminister i Östergarns församling. Janne Manni, Per Mellqvist och Rune Olofsson är de övriga prästerna i det nya pastoratet. Staffan Beijer kommer att arbeta kvar i pastoratet fram till i vår

-        Vi kommer att kunna samarbeta betydligt mer och lättare när vi är ett pastorat, säger Rune Olofsson, präst i Vänge församling och nämner bland annat skötsel av kyrkogårdar och konfirmationsundervisningen.

Rune Olofsson är nu fullt sysselsatt med att planerar för den festmässa som ska manifestera sammanslagningen och som hålls i Kräklingbo kyrka lördag 9 januari kl 16.00. Temat för lördagens festmässa är ”enhet i olikheten”, ett tema som känns aktuellt av många anledningar just nu.

-        Olikheter är inget hot, tvärtom, förklarar Rune Olofsson. Genom att visa respekt och intresse för varandra, så för just olikheterna oss samman. Vi komplettera och utvecklas av varandra. Det gäller så klart såväl när våra församlingar går samman som i arbetet med flyktingar och integration.

Fem av det nya pastoratets sex präster kommer att delta och den nya kyrkoherden Pernilla Cramnell, som tillträder måndag 11 januari, kommer också att medverka.

Pernilla Cramnell, ny kyrkoherde för Romaklosters pastorat.

Pernilla är 43 år gammal. Hon kommer från en tjänst som präst i Enköpings pastorat, där hon var arbetsledande präst i Tillinge- och Sparrsätras församlingar.

-        Gotland har vi semestrat på flera gånger och vi har också en del vänner och bekant som bor där.  Jag ser det som en stor utmaning att leda pastoratet i dess nya form. Jag kan förstå om några är tveksamma till storpastoratet, men jag kommer att gå mycket sakta fram, så att alla känner att de är med, säger Pernilla. Till att börja med kommer hon ägna mycket tid åt att lära känna anställda, förtroendevalda och inte minst, församlingsmedlemmar. 

Familjen kommer till att börja med bo i Östergarns prästgård. Men till julen 2016 räknar Pernilla och hennes familj med att flytta in i prästgården i Roma.