Visby stifts S:t Olovs-medalj tilldelades i år Alice Klintberg och Bo-Gustaf Sorby

Nyhet Publicerad Ändrad

Sedan 2010 har biskopen i Visby stift delat ut medalj till lekman verksam i Visby stifts gotlandsdel och som enligt kriteriet ”under en längre följd av år och med stort personligt engagemang på Gotland verkat för Guds rikes utbredande”. I år var det Alice Klintberg och Bo-Gustaf Sorby som utsetts som mottagare av medaljen.

Medaljen är delvis utförd i infärgat silver av Jan-Eve Stengård. Med pilgrimsmärket som är ett S:t Olovskors inskrivet i ett S:t Hanskors. Här finns också en siffra som anger ordningstalet på medaljen i kronologisk ordning. Medaljens band är i Svenska kyrkans färger rött och gult.

 
Vem som ska få medaljen utses av tjänstgörande biskop i Visby stift personligen och överlämnas vid ett tillfälle som biskopen finner lämpligt.  I år var det i samband med Stiftsmässan i Visby domkyrka, kl 12.00 den 21 november.

Alice Klintberg och Bo-Gustaf Sorby är den fjärde respektive femte mottagaren av utmärkelsen. Tidigare mottagare har varit, Torsten Gislestam, Allan Kolmodin och Åke G Sjöberg.