150 präster och diakoner från hela världen träffas under tre dagar på Gotland

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndag den 9 augusti inleds synodalmötet för präster och diakoner anställda i Visby stift och därmed också dem som arbetar i utlandsförsamlingarna. Visby stift har ansvar för dessa församlingar. Sammanlagt kommer ett 150-tal deltagare att närvara under de tre dagar som mötet pågår på Gotland. De präster och diakoner som arbetar i utlandsförsamlingarna fortsätter därefter till Uppsala där utlandsförsamlingarna har möte.

Så länge Sverige har varit kristet har stiftets biskopar kallat sina präster, och på senare tid även sina diakoner, till sammankomster. På medeltiden hölls dessa möten varje år. Men från 1600-talet så blev det vanligaste att de hålls var 6:e år. För Visby stift var det senast 2009 som det genomfördes.

Programmet under de tre inledande dagarna kretsar mycket kring den bok som har tagits fram just för mötet, där två präster och en diakon, verksamma i Visby stift, reflekterar över sina erfarenheter av att dagligen bygga den kyrka där de möter människan: som diakonen, sjukhusprästen eller utlandsprästen.

-        Det är väsentligt för oss präster och diakoner, oavsett om vi arbetar i utlandsförsamlingarna eller här på Gotland, att träffas, utbyta tankar och erfarenheter, säger Richard Wottle, stiftsprost i Visby stift och en av dem som arbetat flitigast med förberedelserna. 

Alla 42 utlandsförsamlingar är representerade, från Melbourne på andra sidan jordklotet till församlingarna i våra nordiska grannländer.

De gudstjänster som kommer att hållas i samband med mötet är naturligtvis öppna för alla, se predikoturen.