Livets bröd

Nyhet Publicerad Ändrad

Fjärde söndagen i fastan är Midfastosöndagen, Livets bröd. I Härlövs kyrka samlas vi den 10 mars för gemensam mässa tillsammans med Linda Waldén.

– Bröd var och är fortfarande, på många platser, mänsklighetens basföda, säger Linda Waldén präst i Alvesta församling. Bröd var på Jesu tid många gånger skillnaden mellan liv och död och därför tror jag att när Jesus beskriver sig själv som Livets bröd så har det en tydlig koppling till både den fysiska hungern och den andliga hungern. Jesus brydde sig om båda delarna.
Jesus säger: ”Jag är livets bröd”. Jesus är vetekornet som dör och faller i jorden. Jesus är brödet som vi delar och tar emot i nattvarden.
– Bröd är en enkel måltid men även en njutning när det äts nybakat och varmt direkt från ugnen. Så är det nog också med vår tro. Den måste bakas på nytt hela tiden, menar Linda Waldén.

Temamässan ”Livets bröd” kommer att beröra och lyfta fram livets väsentligheter – vårt dagliga bröd helt enkelt! Under mässan får vi också ta del av Ungdomskören under ledning av Mia Claesson.