Lekaryds kyrka

Lekaryds kyrka

Lekaryds kyrka är troligen pastoratets äldsta kyrka, uppförd under sen medeltid. Kyrkan rymmer c:a 150 personer.

Lekaryds kyrka

Lekaryds kyrka har en altartavla av Pehr Hörberg 1794 med motivet "Se människan" (Ecce homo). Dopfunten i kalksten är tillverkad 1948 av konstnären Jonas Fröding, Malmö. I den ursprungliga fönsteröppningen på söderväggen finns i dag glasmålningen "Sådd" av Sven Joann som också gjort kormattan "Skörd" (1964).
Orgelverket är byggt av Nils Hammarberg 1991 medan orgelfasaden är från en tidigare Schiörlinorgel från 1792.
Lekaryds församling var fram till början av 1900-talet moderförsamling i Lekaryds och Aringsås (Alvesta) pastorat.
 
Lekaryds kyrka ligger c:a 2 km norr om Alvesta i Lekaryds by. Avfart från väg 25/27: Alvesta Ö och sedan vidare mot Lekaryd.