Ro för själen

– en stilla gudstjänst.

Ro för själen i alvesta kyrkor

En meditativ stilla gudstjänst med plats för musik, bön och tystnad.
En enkel gudstjänst med plats för egen reflektion, tystnad och stilla musik.
En plats att finna ro och fylla på med ny kraft.


Ro för själen - blir ett andrum i vardagen, en plats där vi får finna vila.
I den avskalade, lugna gudstjänsten får man också möjlighet att reflektera i tystnad över dagens tema och text.

Bönen har givetvis en central plats, både den gemensamma och den personliga. Meditativ musik, psalmer och sånger är också en viktig del av denna gudstjänst.

Här läser du om en upplevelse vid ett besök av Ro för själen