Sinnesrogudstjänst

Vi firar en annorlunda gudstjänst där vi samtalar på ett enkelt vis och delar, om vi vill, det vi bär på.

Vi firar en annorlunda gudstjänst där vi samtalar på ett enkelt vis och delar, om vi vill, det vi bär på. Är du trött och sliten, har/haft missbruksproblem, relationsproblem, söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella, eller vill du bara landa och få känna stillhet och frid? Kom! Enkel fika efteråt.