Sinnesrogudstjänst

En stilla gudstjänst där vi tänder ljus, sjunger och delar gemenskap, kravlöst.

Välkommen till en stilla gudstjänst där vi tänder ljus, sjunger och delar gemenskap, kravlöst. 

Sinnesrogudstjänsten är ett uttryck för mötet mellan tolvstegsandlighet och kyrka och är en gudstjänst som vi gör tillsammans. Vi har ingen predikan utan istället får var och en som vill dela sina tankar kring dagens text.

Här vill vi ge utrymme för Gud, på det sätt som var och en uppfattar Gud.
Här vill vi ge utrymme för varje människa och hens erfarenheter, på det sätt som var och en är och känner.

Oavsett ålder, kyrkvana eller bakgrund. 
Oavsett om du bär på en beroendeproblematik eller inte. 
Oavsett om du har en formulerad tro på Gud eller inte.
Oavsett om du söker en annan gudstjänstform eller mest vill få bli stilla en stund.

Efter gudstjänsten får du gärna stanna och fika!