Pilgrimsled

Pilgrimsled

Genom Alvesta församling går en av Växjö stifts pilgrimsleder/vandringsleder -Västra Sigfridsleden.

En bön om välsignelse
Välsigna, o Gud,
marken under våra fötter.
Välsigna, o Gud,
vägen vi går på.
Välsigna, o Gud,
de människor vi möter

Pilgrimsvandring är en form av andlig fördjupning som engagerar såväl kropp som själ.

Sigfridsleden passerar Alvesta och Lekaryd

Välkommen att hämta ut ett pilgrimspass på vår expedition och få en stämpel
när du besökt någon av våra kyrkor.

I Alvesta församling passerar leden två kyrkor, Alvesta kyrka och Lekaryds kyrka. De är som regel öppna dagtid (med reservartion för ev förrättningar).
Toalett finns (öppen dagtid) i separat byggnad i anslutning till kyrkorna.

Från Alvesta kyrka följer leden det lokala vägnätet till Öja.
Mellan Alvesta och Lekaryd är det en mindre grusväg, där en del är motionsled. Från Lekaryd är det åter asfaltväg på det lokala vägnätet till Moheda.

Leden går mellan Växjö och Nydala, där den ansluter till Munkaleden mot Byarum och sedan norr ut mot Jönköping - Vadstana (i förlängningen ända till Nidaros/Trondheim). I Öja finns anslutning till leder från Skåne och ytterligare söderifrån.
Leden är framtagen i samverkan med studieförbundet Sensus och Smålands turistråd.

VANDRA PÅ PILGRIMSLEDER GENOM SMÅLAND

Småland är en del av det stora nätverket av vandringsleder på 400 mil från Santiago de Compostela i Spanien till Trondheim, det gamla Nidaros i Norge.

Du kan vandra (eller cykla) genom Småland på vackra små vägar, genom pittoreska byar med ängar och hagar. Ibland går vandringen i riktiga tassemarker genom stora skogar. Ibland genom ljusa landskap med många sjöar där du kan ta dig en simtur. Njut av en kontemplatativ vandring med mening - stillhet och tystnad, lyssna på fågelsången, upplev djurlivet, kanske passerar en älg, ett rådjur eller en räv på din vandringsväg genom Småland...

Vandringen ger tid att fundera kring Gud och livet. ”Att vandra är att göra upptäckter med hela kroppen”, har någon formulerat saken. ”Att be med fötterna”, är andras erfarenhet av pilgrimsvandring.

PILGRIMSVANDRING OCH ANDLIGHET

När kilometer efter kilometer passerar under fötterna, och dagarna av vandring avlöser varandra, börjar sinnet arbeta med avgörande händelser tidigare i livet, inte sällan sådant som skapat inre sår. Kanske är detta ett av skälen att pilgrimsvandring blivit en efterfrågad form för andligt liv. Vandringen, särskilt en vandring som sträcker sig över flera dagar, ger själen tid att arbeta igenom livsfrågor.

Pilgrimsvandringen ger erfarenheter som är svåra att få på annat sätt. Under vandringen kan ett samtal med Gud pågå, delvis annorlunda än andra samtal med Gud. Det ges tid att bli färdig med, eller komma en bra bit på vägen med, ett område.

Den gemenskapen som uppstår mellan människor i en pilgrimsvandring är också annorlunda, man är mer beroende av ömsesidig hjälpsamhet än vanligt. Vandringen ger både möjlighet att snabbt komma in i det djupa samtalet och att välja ensamheten.

Vad behövs för vandringen?
Till det yttre behöver en pilgrim inget annat än varje annan vandrare: Bra skor, lämpliga kläder samt den mat och utrustning som lämpar sig för vandringens längd.
Till det inre kan pilgrimens utrustning vara annorlunda:

Ett pilgrimspass, där syfte och mål med vandringen formuleras.
Böner, bibelord och psalmer - ord för samtalet med Gud.
Ord och tankar kring vad pilgrimsvandring är.

Yttre och inre vandring
Pilgrimsvandring har ett yttre mål, ofta en kyrka eller en helig plats. De flesta pilgrimsvandrare har även ett inre mål. Det inre målet hos en medeltidsmänniska kunde vara att sona ett brott eller att offra vandringen till Gud för någon annan.

Den inre vandringen och det inre målet hos nutidsmänniskan rör sig ofta kring att få tid att tänka färdigt kring något. De som vandrar länge söker ofta en ny ansatspunkt i livet.

Pilgrimens sju nyckelord
Skillnaden mellan pilgrimsresande och kulturturism kan ibland vara svår att se, men i pilgrimsresandet finns längtan efter andligt växande och närhet till Gud.

Hans-Erik Lindström på Pilgrimscentrum i Vadstena har med sina sju nyckelord sammanfattat pilgrimsvandringens innehåll:

Enkelhet
Jag vill skala bort det komplicerade, resurskrävande och exklusiva och hitta tillbaka till enkelheten. Där livet är närmast.

Bekymmerslöshet
Jag vill släppa den gnagande oron för framtiden och vara närvarande i den vilande och verkande tilliten.

Delande
Jag vill dela med dig vad jag är och har. Jag vill lyssna och förstå, jag vill sörja och glädjas tillsammans.

Andlighet
Jag vill vidga perspektiv mot det som är bortom tid och rum. Jag vill finna min väg till det som är helt, till alltings ursprung och mål.

Frihet
Jag vill bryta upp från min instängdhet, från mina låsningar och från orimliga krav. Jag vill ha fri tillgång till mig själv och mina möjligheter.

Tystnad
Jag vill stänga av skvalet, bruset och överväldigande inflöde och lyssna till tystnaden. Där känner jag livets lugna andhämtning. Där kan ljuv musik uppstå.

Långsamhet
Jag vill stanna upp ett slag när det går för fort. I ett lugnare tempo är jag mer närvarande och skapar utrymme för både mig själv och andra.

Länkar

Växjö stift - inför vandringen
Visit Småland
Franciskusleden

 

Från Härlöv till Santiago de Compostela:
Olof Svensson cyklade 425 mil

För mig har resan betytt oändligt mycket. Den var ”uppbygglig”. Känslomässigt, andligt, ja - på många sätt!

Olof Svensson

Läs mer om Olofs resa på den här länken