Alvesta församlings historia

Alvesta församling bildades i sin nya form 1.1.2010 och består av de fyra tidigare församlingarna Alvesta, Lekaryd, Härlöv och Hjortsberga med Kvenneberga.

Historik

Församlingen bestod först av församlingarna Lekaryd och Aringsås, där Lekaryd var moderförsamling. Här fanns de stora gårdarna Gåvetorp och Dansjö och regementet på Kronobergshed. När Södra stambanan drogs fram anlades en station, Alvesta, som snabbt växte i betydelse och folkmängden i Aringsås socken växte kraftigt. 1925 byttes rollerna så att Aringsås blev moderförsamling och Lekaryd anex.

1946 ändrades namnet på kyrka och församling till Alvesta. Vid sekelskiftet 1800-1900 fanns långt framskridna planer på att bygga en ny större kyrka i Alvesta (Aringsås), men projektet lades ned p.g.a de stora kommunala utgifterna.
 
I Alvesta församling anlades 1959 en ny kyrkogård, Skogskyrkogården, och 1967 invigdes en kyrkobygnad, Skogskyrkan, på den.
 
Härlövs församling lades till pastoratet 1924. Tidigare hade denna församling varit anexförsamling till Öjaby. Ett av skälen då var att möjliggöra två prästtjänster i pastoratet.
Vid den stora pastoratsregleringen 1962 tillfördes Hjortsberga med Kvenneberga församling pastoratet. Denna församling hade tidigare varit eget pastorat med två församlingar: Kvenneberga församling och Hjortsberga församling. Kvenneberga var moderförsamling och här bodde församlingarnas kyrkoherde fram till 1924 (samt en komminister till 1931) då den nya prästgården i Hjortsberga togs i bruk. Ny, gemensam, kyrka för de båda församlingarna bygges 1838 - 1840 i Hjortsberga och de gamla kyrkorna revs. Kvenneberga bestod dock som egen församling fram till 31.12.1956. 1983 invigdes en ny kyrkobyggnad, Kvenneberga kapell, på den gamla kyrkplatsen i Kvenneberga.