Någon att tala med

Någon gång i livet kan vi drabbas av en kris, liten eller stor. Ibland kan det behövas hjälp och stöd av utomstående.

PRÄSTER OCH DIAKOnala teamet

Svenska kyrkans personal är vana att möta människor i en kris. Vänd dig gärna till våra präster, Leva-vidare grupp och Diakonala Team.  De har stor erfarenhet av att lyssna och samtala om svårigheter. 

Präster i Alvesta församling

Diakonala Teamet i Alvesta församling

SAMTALSGRUPPER 

Du som är nära anhörig till en avliden i vår församling får en tid efter begravningen en inbjudan till samtalsgrupp för sörjande.

Läs mer här om Leva-vidare gruppen

Läs om våra samtalsgrupper i verksamheten

SJÄLAVÅRD OCH TYSTNADSPLIKT

Om själavård
Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga i ett rum, via telefon, skype, chatt eller kanske brev. Själavård är en del av kyrkans omsorgsarbete och finns med i mycket av det som sker i kyrkan. I gudstjänsten, vid dop, vigsel och begravning. I möte med konfirmander, besök på sjukhus och vid hembesök.

När man samtalar enskilt med en präst eller diakon i samma rum, via telefon, Internet eller skriver brev kallas det enskild själavård. Ibland är det själavårdande samtalet mer förebyggande. Ibland sker själavården när det är kris, och ibland innebär själavård andlig vägledning.

Du behöver inte vara troende
För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas .

Tystnadspligt gäller vid enskilda själavårdssamtal
Både diakon och präst har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal. Eftersom bikten, att ta emot bekännelsen och räcka Guds förlåtelse är ett av prästens uppdrag så har prästen en strängare tystnadsplikt som kallas absolut tystnadsplikt.

I tjänsten jourhavande präst är det präster som svarar i telefon, som chattar och som svarar på brev.

Läs mer här om tystnadsplikten

Jourhavande präst

Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i alla åldrar anställda i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan erbjuder Jourhavande präst som en samhällsinsats under den tid på dygnet när många andra resurser är stängda. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Klicka på länken och läs mer om jourhavande präst

Sjukhuskyrkan i Växjö

Sjukhuskyrkan i Växjö finns till för dig som är patient, anhörig eller personal på Centrallasarettet och Sigfridsområdet. Telefon: 0470-58 80 00