Sjung för Guds skull

- mässan med massa musik.

Noter

Sjung för Guds skull i Alvesta kyrkor.

Denna mässan firar vi kl 10 varannan söndag i Skogskyrkan. Namnet på denna gudstjänst känner alla igen, men från och med 2022-02-27, ändrar den form. Vi vill fira en härlig glad mässa med, som sagt, en massa musik. Med inspiration från Himlaliv, vår familjegudstjänst, får alla som vill vara med och skapa gudstjänsten på plats. En solist eller körgrupp medverkar varje gång. Efter mässan fortsätter gemenskapen i Skogssalen över en kopp kaffe och smörgås.