Leva vidare-grupp

Samtalsgrupp för dig som förlorat en nära anhörig.

Att förlora sin livskamrat är en av livets allra svåraste kriser. Det är en stor förändring i vardagen och i livet i stort. Att få dela tankar och berättelser med människor i samma situation är ofta till hjälp och tröst mitt i allt det svåra.

Vi inbjuder de som förlorat sin livskamrat, plats i Leva Vidaregruppen och vi träffas vid sex tillfällen i Alvesta församlingshem. Vi samtalar utifrån erfarenheter av att mista någon som har funnits vid er sida, ofta under en lång tid. Syftet är att sätta ord på sin sorg i en trygg gemenskap och bli stärkt i sin läkeprocess och i sitt sorgearbete.

Att leva vidare och hitta en ny inriktning efter en stor förlust är möjligt. Vi tror att det arbetet underlättas genom att finnas till för varandra, stötta varandra och dela svårigheter och glädjeämnen. Vi har tystnadsplikt om det som sägs i samtalen.

Vi delar en stund i livet, pratar, dricker kaffe och äter en smörgås tillsammans.

Samtalen leds av
:
Elisabet Cárcamo Storm, präst tel 0472-177 86 och
Malin Hjertquist, diakon tel 0472-177 80