Mångfaldsvision

Efter att personal och förtroendevalda i Alvesta församling genomgått processmodellen ”Regnbågsnyckeln”, har vi kommit fram till följande mångfaldsvision, som en start på ett fortlöpande arbete kring HBTQ-frågor:

Se människan – för Guds skull!

  • Vi bemöter alla människor med respekt
  • Vi har ett öppet, vänligt, omtänksamt klimat där alla känner sig trygga med att uttrycka sin åsikt.
  • Vi ser förbi det yttre och ser det positiva i varje människa.
  • Vi vågar stå upp för andra människor - vi är modiga kristna.
  • Vi använder ett inkluderande språk och inkluderande bilder
  • Hos oss tar vi ansvar för hur vi uttrycker oss så att vi inte sårar andra.
  • Vi har ett inkluderande förhållningssätt vid gudstjänstfirande, som skapar trygghet.