Kyrkoåret, helgens tema, bibeltexter och bön

Under rubriken Tankar inför helgen funderar en präst varje vecka på den kommande söndagens tema och bibeltexter. Här kan du få hjälp att tänka på vad den kristna tron kan betyda i din vardag, i samhället och i ditt liv.

Klicka på länken och läs veckans tankar inför helgen 

Under rubriken Kommande helg kan du läsa aktuella bibeltexter.
Klicka på länken och läs om Kommande helg

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används någon annanstans. Red ut begreppen i den "kyrkiska" ordlistan.
Klicka på länken till den kyrkiska ordlistan

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig. Be där du är fysiskt, psyksikt elleer geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är ett lyssnande.
Böner och texter kan du läsa här

 

Nu är det möjligt att tända ett virtuellt ljus samtidigt som du ber en bön på Svenska kyrkans bönwebb. 
Till bönewebben

 

PsalmModule.init({ psalmList: 0, limit: 5 });