Alvesta kyrka
Foto: Marie Fransson

Kyrkor - lokaler - kyrkogårdar

- våra kyrkor och församlingshem är våra mötesplatser. Här möter vi varandra i gemenskap och här möter vi Gud i andakt och gudstjänst.

Boka kyrka, församlingshem eller övriga lokaler

I Alvesta ligger Alvesta kyrka (gamla kyrkan) med Alvesta församlingshem och Kyrkskolan tvärs över gatan. Några hundra meter härifrån finns Kyrkans Hus med den centala förvaltningen.

Norr ut, mot Lekaryd finns Skogskyrkan, med kringliggande större kyrkogård. I Skogskyrkan finns också samlingsrummet "Skogssalen".

I Lekaryd finns Lekaryds kyrka med Sockengård några hundra meter längre norr ut.

Härlövs kyrka och sockenstuga (som en särskild förening äger) ligger mitt i byn.

I Hjortsberga ligger den stora kyrkan Hjortsberga kyrka med församlingshem. 

Sjöatorpsgården, församlingens lägergård, ligger ett par kilometer väster om stationssamhället vid Sjöatorpssjön.

I Kvenneberga, i norra änden av Sköldstad by, finns det Kvenneberga kapell, byggt och förvaltat av en särskild förening. Inte långt från kapellet (c:a 500 m) finns Kvenneberga bygdegård (som kyrkan inte äger men väl hyr vid behov).