Foto: Magnus Aronsson/IKON

Livets skeden

Livets stora högtider i Alvesta kyrkor är dop, konfirmation, vigsel. När någon går bort hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

Lokaler

Vid dop och begravning ställer vi kostnadsfritt församlingshemmen till förfogande för dopkalas/minnesstund för kyrkotillhöriga församlingsbor. Kontakta pastorsexpeditionen på tel. 0472-177 70.