Foto: Magnus Aronsson/IKON

Livets skeden

Livets stora högtider i Alvesta kyrkor är dop, konfirmation, vigsel. När någon går bort hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

Dop

Genom dopet välkomnar vi en ny människa in till Alvesta församlings gemenskap.

Vigsel

Kom till kyrkan när det är dags att säga Ja.

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack.

Lokaler

Vid dop och begravning ställer vi kostnadsfritt församlingshemmen till förfogande för dopkalas/minnesstund för kyrkotillhöriga församlingsbor. Kontakta pastorsexpeditionen på tel. 0472-177 70.