Hjortsberga kyrka
Foto: Marie Fansson

Hjortsberga kyrka

Hjortsberga kyrka är pastoratets största kyrka. Den togs i bruk 1840 och rymmer ca 550 personer.

Hjortsberga kyrka

Hjortsberga kyrka uppfördes åren 1838-1839, efter ritningar av Samuel Enander, som en gemensam gudstjänstlokal för dåvarande Kvenneberga församling och Hjortsberga församling och ersatte de två tidigare medeltida kyrkorna i Hjortsberga och Kvenneberga. Hjortsberga gamla kyrka låg strax söder om den nuvarande (på kyrkogården) och revs snart efter det att nuvarande kyrka uppförts.
 
Hjortsberga kyrka är byggd i s.k. nyklassicisstisk stil. Altartavlan "Kristi uppståndelse" är målad av Uno Angerstein 1846 och är en kopia av en altartavla i Kungsholms kyrka i Stockholm. Orgel från 1973 om 24 stämmor tillverkad av Anders Pettersson, Viken. Kororgel om 6 stämmor inköpt 2001 och byggd av Åkerman & Lund 1981. Vissa inventarier (såsom 2 triumfkrucifix) finns från de äldre kyrkorna.
Under kyrkans sakristia finns ett gravkor för ätten Lindegren - Lagerbielke från Forssa.
 
Kyrkan är belägen c:a 1,5 km nordost om Hjortsberga tätort. Vägvisning från väg 25 finns.

”Jag älskar bilden av att det i varje människas inre finns en källa som flödar av levande vatten. För mig är det en bild av en pågående relation med Gud, inte en statisk tro utan något som lever och förändras – det är spännande!”