Foto: Magnus Aronsson/IKON

Körer

Musiken är en viktig faktor i Alvesta församlings gudstjänstliv. I församlingen finns Kyrkokören och under hösten 2021 även en Projektkör. Våra kyrkokörer är dessutom en viktig social gemenskap.

Att få spela och sjunga hela dagarna - det är drömmen

Mia och Gunilla, kantorer i Alvesta församling. Foto: Marie Fransson

Mia och Gunilla är kantorer i Alvesta församling. De kompletterar varandra genom sina olika bakgrunder och förenas i glädjen att se andra människor växa och lysa!

Läs mer om Mia och Gunilla genom att klicka på länken här