Kyrkliv

- församlingstidningen som speglar verksamheten och livet i Alvesta församling.

KYRKLIV
Kyrkliv utkommer med fem nummer per år. Kyrkliv ges ut på tisdagar och distribueras av Point Logistik i tidig morgonstund. Under 2022 kommer Kyrkliv ut följande datum:

Nr 1 22 febr, nr 2 24 maj, nr 3 30 aug, nr 4 25 okt och nr 5 22 nov.

Den finns också att hämta i våra kyrkor, i församlingshemmet och i Kyrkan Mitt i Byn. I Kyrkliv hittar du alltid våra gudstjänster. 

För mer information eller en extra tidning, kontakta alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se
Du kan även ringa pastorsexpeditionen: 0472-177 70.

Vill du tipsa om någon som borde vara med i Kyrkliv eller något intressant som vi ska lyfta fram eller annat som du tycker att vi borde ha med så kontakta oss gärna!

Välkommen med synpunkter eller kommentarer till : alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se 

Vid utebliven tidning ring: pastorsexpeditionen: tel 0472-177 70.

Redaktör: Anna-Stina Stenbäck

Ansvarig utgivare: kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm.

Kyrkliv nr 2, 2024 -Tema: Våga Vara Modig

Här kan du läsa senaste numret av Kyrkliv!

Äldre nummer av Kyrkliv

Här kan du läsa äldre nummer av Kyrkliv.