Kyrkliv

- församlingstidningen som speglar verksamheten och livet i Alvesta församling.

KYRKLIV
Kyrkliv utkommer med fem nummer per år. Kyrkliv ges ut på tisdagar och distribueras av Point Logistik i tidig morgonstund. Under 2021 kommer Kyrkliv ut följande datum:

Nr 1 23 febr, nr 2 25 maj, nr 3 24 aug, nr 4 26 okt och nr 5 23 nov.

Den finns också att hämta i våra kyrkor, i församlingshemmet och i Kyrkan Mitt i Byn. I Kyrkliv hittar du alltid våra gudstjänster. 

För mer information eller en extra tidning, kontakta alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se
Du kan även ringa pastorsexpeditionen: 0472-177 70.

Vill du tipsa om någon som borde vara med i Kyrkliv eller något intressant som vi ska lyfta fram eller annat som du tycker att vi borde ha med så kontakta oss gärna!

Välkommen med synpunkter eller kommentarer till : alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se 

Vid utebliven tidning ring: pastorsexpeditionen: tel 0472-177 70.

Redaktör: Ulla Sigfridsson 

Ansvarig utgivare: kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm.