Alvesta församlingshem

Övriga lokaler

Här finns Alvesta församling med verksamheter.

Övriga lokaler
Övriga lokaler

Kyrkans Hus

Kyrkans hus är vår centrala administrationsfastighet. Här finns expedition,
kansli och arbetsrum. Huset ligger vid Prästängsskolan. Vägvisning finns från Länsmansbacken och från Lekarydsvägen. 
Kyrkans hus uppfördes 1912 som bostad för kyrkoherden i Aringsås och var prästgård fram till 1980.  

Alvesta församlingshem

Mitt emot Alvesta kyrka ligger församlingshemmet, som byggdes 1958. Här finns samlingslokaler för de flesta verksamheter. Parkeringsplats på baksidan. Våren 2010 byggdes församlingshemmet om och fick ny och fin entré. Även kök och vissa andra utrymmen är ombyggda.

Alvesta kyrkskola

Kyrkskolan, som är Alvestas äldsta skollokal, ligger invid församlingshemmet (delad parkeringsplats).
Hit är barnverksamheten i Alvesta koncentrerad.

Hjortsberga församlingshem

Församlingshemmet i Hjortsberga ligger mitt emot kyrkan och utgörs av den gamla byskolan, byggd 1922. 1965 byggdes den om till församlingshem då ny skola byggdes i Hjortsberga stationssamhälle.

Härlövs sockenstuga

Härlövs sockenstuga är också en gammal skola. Den ligger bara några hundra meter från kyrkan. Sockenstugan är inte församlingens utan förvaltas av en särskild förening. Kyrkan hyr lokalerna vid behov.

Lekaryds sockengård

Sockengården i Lekaryd är en byggnad från 1600-talet. Efter en prästgårdsbrand fick den tjäna som prästgård, fram till 1920-talet,för kyrkoheden i Aringsås (Lekaryd) pastorat. Prästgård. Lokalerna är tillbyggda. I den äldre delen finns fina rumsinteriörer. Gården ligger en bit norr om kyrkan i Lekaryd.

Sjöatorpsgården

I Sjöatorps by i Hjortsberga ligger vår lägergård som erhållits efter ett arv efter fröken Helga Sjöberg, som avled 1981. F.d. boningshuset är uthyrt till det föräldrakooperativa dagiset "Helgas Ungar" medan ladugården, "Fähuset", gjorts iordning för vår verksamet.
Förutom lägerverksamhet samlas här Kyrkans Barntimmar och Små&Stora-gruppen i Hjortsberga.
Gården ligger nära "Sjöatorpsrondellen" där väg 25 och 27 skiljs invid Sjöatorpssjön.

Uthyrning av lokaler