Härlövs kyrka

Härlövs kyrka

Härlövs kyrka är Kronobergs läns enda barockkyrka och ligger vackert vid sjön Furen. Den är byggd 1695.

Härlövs kyrka

Härlövs kyrka ligger i den historiskt intressanta, oskiftade, byn Härlöv c:a 10 km norr om Alvesta. På platsen har tidigare en träkyrka legat. Kyrkan var en offer- och Mariakyrka och detta kan förklara varför man haft råd att bygga en ny stenkyrka.
Klockstapeln är fristående och från 1485 (alltså betydligt äldre än kyrkan) och därmed en av landets äldsta klockstaplar.

En rikt snidad altaruppsats med bl.a. träfigurer av Mose och Jesus omger ett glasfönster av Egil Schwab, Stockholm 1925. På kyrkans södra resp norra vägg finns dels ett medeltida triumfkrucifix och dels en medeltida skulptur med Maria och Jesusbarnet bevarade från den gamla kyrkan. Intressanta målningar kan vi se i kyrkans tak och i sakristian.