Grupper
Foto: Marie Fransson

Grupper och verksamhet

- gemenskap och glädje! I Alvesta församlings verksamhet möts människor i alla åldrar och med många olika behov.

Ta del av våra olika grupper

I Alvesta församling finns en mängd grupper för både små och stora. Vi har så roligt tillsammans och vi gör så mycket gott för andra. Kom och var med du också! En del verksamhet sker i fasta grupper som möts regelbundet. Här kan du anmäla dig till dem! Andra sker i olika öppna gemenskaper dit man kommer när det passar. Det finns något för alla och du är varmt välkommen! 

Läs mer om vår verksamhet här nedan.