Dopklänning
Foto: Ulla Sigfridsson

Uthyrning & utlåning

I Alvesta församling kan du låna dopklänning och brudkrona utan kostnad. Vi har lokaler till uthyrning. Vid upplåtelse för minnesstund vid jordfästningar eller barndop för församlingsmedlemmar tas ingen kostnad ut. Gäller endast personer boende i Alvesta församling och medlemmar i Svenska kyrkan. Läs mer om utlåning, uthyrning, ordningsregler och priser här nedan.

Bokning, se nedan

Prislista, lokaler

Alvesta Församlingshem
Stora och lilla salen inklusive kök 1500 kronor.
Hyrs inte ut till privata fester.

Hjortsberga församlingshem
Enhetspris (hela eller delar av församlingshemmet) 1000 kronor.

Lekaryds sockengård
Hela sockengården 1000 kronor.

Sjöatorp, Fähuset
Enhetspris (inklusive kanoter, båt annan utrustning) dag eller del av dag 500 kronor. Dygn 700 kronor. Vecka 5 000 kronor.

Samtliga ovanstående priser inkluderar lån av teknisk utrustning (TV, Video, OH-apparat m. m).

Härlövs sockenstuga
Härlövs sockenstuga ägs av en fristående förening och bokas genom Lena Eriksson 070-2929 398.

Kostnadsfritt
Vid upplåtelse för minnesstund vid jordfästningar eller barndop ingen kostnad för personer boende i Alvesta församling och medlemmar i Svenska kyrkan.

Uthyrning - bokning
Ring pastorsexpeditionen tel 0472-177 70, öppet månd-tis, tors-fred kl 10-12, eller skicka epost: alvesta.forsamling@svenskakyrkan.se

Betalning kan komma att ske i förskott, kontant eller swish, när nyckeln hämtas.
Vi endast hyr ut till personer boende i Alvesta församling och medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkokamreren beslutar i enlighet med gällande delegationsordning vid tveksamma fall om upplåtelse/uthyrning av lokaler efter samråd med kyrkoherden.

Uthyrning

REGLEMENTE   
För uthyrning av lokaler inom Alvesta församling.

    1. Församlingens befintliga lokaler avser att tillgodose inom församlingen verksamma arbetsgrupper och övrig kyrklig verksamhets behov av lokaler.
    2. Uthyrning kan ske då det inte stör församlingens ordinarie verksamheter. På grund av stort slitage på lokalerna och extra belastning på anställd städpersonal, bör uthyrning ske högst restriktivt.
      Församlingen hyr endast ut till medlemmar i Svenska kyrkan.
    3. Vid tveksamma fall om upplåtelse/uthyrning av lokaler ska samråd ske med kyrkoherden.

Ordningsregler

Generella ordningsföreskrifter skall bifogas hyresavtal eller tillställes arrangör vid annan upplåtelse.
Därutöver kan speciella föreskrifter för respektive lokal förekomma.

I de fall lokalen inte iordningsställts korrekt efter uthyrning tas en extra avgift på 700 kronor ut för städning.

Nycklarna hämtas i Kyrkans hus, Prästgårdsvägen 6 i Alvesta, under kontorstid, och återlämnas dagen efter lokalen har används.

Att tänka på för er som hyr lokalen:
 1. Lämna lokalen i samma skick som den var när ni kom.

 2. Städa av och diska lånat porslin. 

 3. Torka av borden.

 4. Lämna inget kvar i kylskåpet.

 5. Kom ihåg att bära ut soporna.

 6. Har ni möblerat om? Ställ tillbaka möblerna där de stod när ni kom.

 7. Kom ihåg att släcka, låsa och stänga fönster innan ni går.

 

Utlåning

Alvesta kyrkas brudkrona
Brudkronan är tillverkad 1920 hos CG Hallberg, Stockholm i förgyllt silver. Den skänktes till kyrkan 1923 av Gunhild och August Hall i samband med dottern Irmas vigsel.

Hjortsberga kyrkas brudkrona
Är från 1952 och tillverkad av guldsmeden A. Södergren i Nässjö. Den är av förgyllt silver med infattade bergkristeller. Brudkronan är en gåva från Sylvia Nylinder. Fru Nylinder var dotter till kyrkoherden Johan Wieslander, kyrkoherde i Hjortsberga 105-1934.

Lekaryds kyrkas brudkrona
På kronringen står texten "Kärlek, Trohet, Renhet" och är omsluten av stenar i de symboliska färgerna rött, blått och vitt. Kronan är skänkt 1932 av Anna och Per Borgh. Herr Borgh hade då varit folkskolelärare och kyrkomusiker i Lekaryd i 50 år. Kronan är tillverkad i Stockholm.

Härlövs kyrkas brudkrona
F:a Axel Ohlsson i Växjö tillverkade brudkronan 1963. Kronans utförande har inspirerats av kyrkans inventarier och är bland annat försedd med sjukanter. Kronan är inköpt till kyrkan av gåvomedel.

Foto: Marie Fransson