Röster från konfirmander

Konfirmander berättar: 

 

Vad är poängen med att konfirmeras?
- Man känner att man har hittat ett ställe att vända sig, ett ställe att känna sig trygg. I den här församlingen och i Gud.

- Att hitta sig själv mer. Det var det många sa som hade konfirmerats innan mig.

Vad tar du med dig hittills?
- Det känns som att om man är trygg i sig själv kan man förstå andra och hur de har det, på ett djupare plan.

- Att man måste tycka om sig själv för att kunna tycka om andra, det har blivit lättare att tycka om såna som man inte kanske gillat så mycket innan, vi förstår varandra mer.

 Har konfirmationsläsningen påverkat dig på något sätt?
- Absolut, särskilt lägren och de gemensamma gudstjänsterna när folk har öppnat upp och vänt sig till varandra och till ledarna, det har påverkat mig väldigt positivt.

- Ja verkligen. De stunder när folk har öppnat sig och visat sina känslor, det har varit väldigt fint.

Är konfirmationen hittills vad du förväntade dig?
-Nej, jag hade ganska låga förväntningar. Men det har verkligen varit bra, vi har byggt en stark gemenskap.

-Både och, jag hade inte tänkt så mycket, men det är definitivt bättre än jag trodde. Jag trodde att man skulle vara tvungen att tänka på ett visst sätt och prata om Gud på ett visst sätt, men man får vara precis som man är.

 Vad har varit roligast hittills?
-Lägren, särskilt det i Halmstad.
-Lägren, helt klart! Det och att alla kommit närmare varandra.