Alvesta kyrka
Foto: Marie Fransson

Alvesta kyrka

Här firar vi bland annat Ro för själen och Rastplats. Alvesta kyrka rymmer ca 260 personer och håller öppet för besök vardagar klockan 8.00-15.00.

Fram till 1946 hette både församling och kyrka Aringsås. Nuvarande kyrkans långhus är troligen uppfört c:a 1540. Bänkinredning från sent 1600-tal. Kyrkans kor, vapenhus och sakristia är tillbyggda på 1700-talet.
Alvesta kyrka rymmer cirka 260 personer. 

Fristående klockstapel med två klockor uppförd 1736-37. Altartavla från 1755 av Lorentz Gottman, föreställande natvardens instiftande. Kortaket är målat av Johan Zschotzscher och föreställer en himmel med sol som innesluter en triangel med det hebreiska gudsnamnet JHVH. Praktfull predikstol av Sven Segervall uppsatt 1747 med skulpturer föreställande Jesus och de fyra evangelisterna.

Kyrkan har två orglar, en från 1778 och gjord av Pehr Schiörlin samt bakom den en nyare, tillverkad av Västbo orgelbyggeri 1975. Under kyrkans kor finns ett gravkor för ätten Koskull från Engaholm, som också har en gravsköld på sydväggen. Ätten har under årens lopp svarat för mycket av kyrkans utsmyckning. Kyrkan är rikt bemålad invändigt och även utvändigt vid takfoten.

I slutet av 1800-talet fanns långt framsridna planer på en ny kyrka i Alvesta. Dessa blev aldrig verklighet.