Foto: Gustaf Hellsing IKON

Begravningsgudstjänst

Att ta avsked när någon dör innefattar så mycket mer än själva begravningsgudstjänsten. Detta kan vår församling erbjuda till att hedra den döde och till stöd och hjälp för anhöriga.

Utfärdsbön
När den döde förs bort från dödsplatsen (hemmet, sjukhuset etc) kan man hålla en kort andakt. Präst kan närvara.
 
Själaringning
Snarast efter dödfallet sker själaringning i någon av församlingens kyrkor. I vårt pastorat sker den kl 10.00 måndag till fredag.
 
Tacksägselse
I samband med gudstjänsten söndagen efter dödfallet läses den döde upp i kyrkan och en kort ringning sker. Det är en god sed att närvara då.
 
Bisättning/personligt avsked
Före begravningsgudstjänst kan man vilja ha en enkel samling för de närmaste vid den dödes kista, att se den döde en sista gång. Präst kan närvara vid detta tillfälle och hålla en kort andakt.
 
Begravningsgudstjänst
Vid själva begravningsgudstjänsten i kyrkan tar församling och anhöriga avsked av den döde och överlämnar honom/henne i Guds händer. Vi erbjuder varje vecka ett antal fasta begravningstider där präst och musiker finns redo, men om särskilda önskemål om präst finns går det ofta att ordna. Själva gudstjänsten följer ett givet mönster -se: www.svenskakyrkans.se men kan på många sätt varieras. Personliga önskemål kan framföras i samband med det samtal som varje präst håller med de anhöriga inför en begravning. Den församling där den döde är tillhörig svarar för kostnader av kyrka, präst, kantor (ej solosånger) samt bärare vid jordbegravning.
 
Minnesstund
I samband med begravningen inbjuder de anhöriga ofta till en minnesstund. Det är en stund av fortsatt gemenskap efter avskedet i kyrkan. En minnesstund kan formas på många olika sätt och göras ganska personlig. Hit förläggs med fördel minnestal. För kyrkotillhöriga avlidna erbjuder församlingen för detta ändamål kostnadsfritt att få använda något av församlingshemmen i Alvesta eller Hjortsberga eller Lekaryds sockengård (om de är lediga) eller Skogssalen invid Skogskyrkan. I övrigt står den avlidnes dödsbo för kostnaderna.
 
Fristående gravsättning
Fristående gravsättning sker framför allt vid kremation. Vid gravsättning i Minneslund får anhöriga ej närvara. Den ordnas helt av kyrkogårdspersonalen under värdiga former. Gravsättning i Minneslund sker ej vintertid. Vid andra urngravsättningar är anhöriga välkomna att delta. Det vanligaste är att man gör allting själv i vaktmästares närvaro. Man får själv beställa tid, hos Pastorsexpeditionen te. 177 70, för en sådan urngravsättning.
Även en kista kan gravsättas fristående från gudstjänsten. Så sker oftast då begravningsgudstjänsten skett på annan ort än där gravsättningen sker. Vår präst närvarar gärna för att lysa frid över graven.

Begravning

Vid själva begravningsgudstjänsten i kyrkan tar församling och anhöriga avsked av den döde och överlämnar honom/henne i Guds händer.
Själva gudstjänsten följer ett givet mönster se-www.svenskakyrkans.se men kan på många sätt varieras. Personliga önskemål kan framföras i samband med det samtal som varje präst håller med de anhöriga inför en begravning. Församlingen svarar för kostnader av kyrka, präst, kantor (ej solosånger) samt bärare vid jordbegravning.

Musik

"Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då?".

Ur psalm 249

Psalmer och bibeltexter

Musik och ord kan ge både tröst och hopp i sorg och saknad. Psalmer, böner och bibelnstexter kan ge uttryck åt detta. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker hjälpa till med att ge förslag.

Här kan du läsa förslag på psalmer. Klicka på länken.

BÅRTÄCKE
I vår församling finns det ett bårtäcke, som är till för att drapera kistan i kyrkan. Då kan man använda en enkel kista under (kistan syns aldrig under akten om det inte är jordbegravning). Kistdekoration (blommor) får inte ligga på bårtäcket.