Kvenneberga kapell

Kvenneberga kapell

Kvenneberga kapell är vackert belägen på en kulle.

Kvenneberga kapell

Kapellet invigdes Annandag Pingst 1983 av biskop Sven Lindegård efter ett par års byggnadstid. Kvenneberga kapell är uppfört i trä av frivilliga krafter på den plats där Kvenneberga gamla församlingskyrka stod. Kyrkan blev utdömd och revs (troligen 1841) efter det att Hjortsberga nya kyrka stod klar. Den gamla kyrkogården användes sedan sporadiskt trots att det inte fanns någon kyrkobyggnad. Stenmuren kring kyrkogården uppfördes på 1860-talet, alltså sedan kyrkan hade rivits. En klockstapel uppfördes 1953.

Kvenneberga var ursprungligen moderförsamling i Kvenneberga och Hjortsberga församlingars pastorat. Prästgården, strax norr om det nuvarnade kapellet, var kyrkoherdebostad fram till 1925 då kyrkoherden flyttade till den nyuppförda prästgården invid kyrkan i Hjortsberga. Fram till 1931 fanns också en komminister i Kvenneberga, boende i i komministergården Sköldstad Jularegård. Formellt bestod de båda församlingarna som enskilda församlingar fram till den 31.12.1956 då Hjortsberga med Kvenneberg församling bildades. 2010 uppgick de i Alvesta församling.

Kvenneberga kapell är ritat av arkitekt Sven Karlsson, Växjö, och man har försökt bygga det efter gamla förebilder. Yttermåtten är de samma som för den gamla kyrkan. Kapellets altartavla föreställer "Kristi förklaring" och är en kopia av altartavlan i S:t Jacobs kyrka, Stockholm, utförd av Britta Joel-Soop. Triumfkrucifixet och skulpturer av Mose och Aron på korets norrvägg är nysnidade kopior efter orginal i Hjortsberga kyrka. En 4-stämmig piporgel svarar tillsammans med piano för musiken.

Kvenneberga kapell är beläget i norra änden av Sköldstad by, c:a 10 km från Alvesta centrum. Sista biten från norra Sköldstad finns vägvisning.

Kapellet ägs inte av församlingen utan av Kvenneberga kapellförening som uppfört detsamma med mycket ideellt arbete. För skötsel och vaktmästeri svarar kapellföreningens styrelsemedlemmar på ideell basis.