Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Alvesta församling Besöksadress: Prästgårdsv 6, 34234 ALVESTA Postadress: Box 177, 34222 ALVESTA Telefon:+46(472)17770 E-post till Alvesta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medlem

Som medlem bidrar du till: att vi kan bibehålla en bred verksamhet för människor i alla åldrar, att hålla våra kyrkor öppna och fira livets högtider och skeden, men också att finnas till hands när någon behöver hjälp och stöd i många olika sammanhang.

Svenska kyrkan finns med sin verksamhet här i Alvesta, runt om i landet och i världen med en bred internationell verksamhet.

En avgift som gör gott för många
Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • barn- och ungdomsverksamhet 
  • gemenskapsträffar
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • underhåll av våra kyrkor

Du stödjer även en kyrka som:

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt

VAD ANVÄNDS KYRKOAVGIFTEN TILL?

Det är till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går. Din medlemsavgift går till att bedriva en bred social verksamhet för alla åldrar.
Vi hoppas, oavsett ålder, att du ska hitta en meningsfull aktivitet som passar just dig. Vi har till exempel barn/vuxengrupper, ungdomsgrupper, körverksamheter, sorgegrupper, diakonal verksamhet, hembesök och äldreverksamheter. 

Svenska kyrkan är snabbt på plats när vi är utomlands och blir sjuka och behöver hjälp eller hamnar i en naturkatastrof såsom exempelvis tsunamin i Thailand 2004.
Svenska kyrkan har också en bred internationell verksamhet och stödjer många krisdrabbade länder i olika projekt, såsom att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar för rent vatten och bygga vägar.
Svenska kyrkan stödjer också projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn.

HUR MYCKET BETALAR JAG I KYRKOAVGIFT? 

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. För dig som bor inom Alvesta pastorat och dess församling är den för närvarande, fr.o.m. 1 januari 2015, 1:00 kronor per skattekrona inklusive begravningsavgift 0:30 öre.

VAD INNEBÄR DET OM JAG INTE ÄR MEDLEM?

Kyrkan respekterar varje människas personliga ställningstagande i denna fråga. Du är dock alltid välkommen att omvärdera ditt ställningstagande och åter bli medlem.  

VAD FÅR JAG FÖR BEGRAVNINGSAVGIFTEN?

Svenska kyrkan är, på de flesta platser i landet, ansvarig för begravningsverksamheten. Den innefattar att bereda alla folkbokförda i Sverige, oavsett kyrkotillhörighet eller inte, en gravplats på kyrkogård eller allmän begravningsplats. Begravningsavgiften bekostar personal, lokaler och maskiner för att anlägga och vårda våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Avgiften täcker också att ta emot den som dött i väntan på begravning, samt vård och skötsel av lokaler för begravningsceremonin. Lokal för begravningscermonin, transport av kistan till lokalen för begravningsceremonin och transport till krematorium eller begravningsplats ingår också i avgiften.


JAG VILL BLI MEDLEM

Inträde i Svenska kyrkan - klicka på denna länk

Utträde ur svenska kyrkan - klicka på denna länk

Välkommen att höra av dig till oss:

Pastorsexpeditionen
Telefontid: Måndag till fredag kl 10-12 Tel. 0472 -177 70
Besöksadress: Kyrkans Hus, Prästgårdsv 6, Alvesta
Postadress: Box 177, 342 22 Alvesta
E-post: Alvesta församling