Medlem

Som medlem bidrar du till att församlingen kan: Bibehålla en bred verksamhet för människor i alla åldrar, hålla våra kyrkor öppna och fira livets högtider och skeden, men också att församlingen kan finnas till hands när någon behöver hjälp och stöd i många olika sammanhang.

Tack vare dig som medlem!

Goda samtal som bekräftar och lyfter, som stärker och inger hopp. Ett lyssnande öra. Att få bli sedd och omkramad. Möten präglade av respekt och omsorg med människor i olika åldrar. I samtal och möten får vi visa att Gud finns nära varje människa, oavsett livssituation. Kyrkan är en sådan plats. Svenska kyrkan är en mötesplats att vara stolt över!

Svenska kyrkan finns med sin verksamhet här i Alvesta, runt om i landet och i världen med en bred internationell verksamhet.

En avgift som gör gott för många
Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • barn- och ungdomsverksamhet 
  • gemenskapsträffar
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • underhåll av våra kyrkor

Du stödjer även en kyrka som:

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt

JAG VILL BLI MEDLEM
Inträde i Svenska kyrkan - klicka på denna länk

VAD ANVÄNDS KYRKOAVGIFTEN TILL?

Det är till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går. Din medlemsavgift går till att bedriva en bred social verksamhet för alla åldrar.
Vi hoppas, oavsett ålder, att du ska hitta en meningsfull aktivitet som passar just dig. Vi har till exempel barn/vuxengrupper, ungdomsgrupper, körverksamheter, sorgegrupper, diakonal verksamhet, hembesök och äldreverksamheter. 

Svenska kyrkan är snabbt på plats när vi är utomlands och blir sjuka och behöver hjälp eller hamnar i en naturkatastrof såsom exempelvis tsunamin i Thailand 2004.
Svenska kyrkan har också en bred internationell verksamhet och stödjer många krisdrabbade länder i olika projekt, såsom att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar för rent vatten och bygga vägar.
Svenska kyrkan stödjer också projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn.

HUR MYCKET BETALAR JAG I KYRKOAVGIFT? 

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift.

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan, 1,05% för år 2019, och är oförändrad sedan tidigare år. 1,00% går till Alvesta församling och 0,05% går till Växjö stift.

Gemensam begravningsavgift infördes i hela landet år 2017 (förutom i Stockholms och Tranås kommun där kommunen har i uppgift att sköta begravningsverksamheten). För inkomstår 2020 uppgår avgiften till 0,25% och betalas av alla med beskattningsbar inkomst.

VAD FÅR JAG FÖR BEGRAVNINGSAVGIFTEN?
Här finns mer information

VAD INNEBÄR DET OM JAG INTE ÄR MEDLEM?

Kyrkan respekterar varje människas personliga ställningstagande i denna fråga. Du är dock alltid välkommen att omvärdera ditt ställningstagande och åter bli medlem.  Det kostar inget att gå ur Svenska kyrkan, men det finns vissa företag som marknadsför att de hjälper till med detta för en summa. Vill du lämna kyrkan så kan du skriva ut nedanstående blankett och skicka/lämna den till pastorsexpeditionen. Blanketten måste vara egenhändigt undertecknad i original, vilket innebär att det inte går att skicka inskannade dokument. Du kan också komma in på pastorsexpeditionen och skriva på blanketten där. 
Utträde ur svenska kyrkan - klicka på denna länk

Välkommen att höra av dig till oss:

Pastorsexpeditionen
Telefontid: Måndag till fredag kl 10-12 Tel. 0472 -177 70
Besöksadress: Kyrkans Hus, Prästgårdsv 6, Alvesta
Postadress: Box 177, 342 22 Alvesta
E-post: Alvesta församling

Johan, en återvändare

-Ni i Alvesta församling säger inte “Kom och lyssna”. Ni säger “Kom och var med”, det gillar jag. Orden är Johan Runessons, som valt att komma tillbaka som medlem i Svenska kyrkan efter nästan 20 års frånvaro.

I kyrkan för gemenskap

Margareta Sandgren växte upp i Blädinge och som barn var hon med i kyrkokören och sjöng. Många söndagar blev det under årens lopp. Så mötte hon sitt livs kärlek, Stig, och sen blev det mest idrott för hela slanten. Nu har Margareta funnit kyrkan igen.