Gemenskapens väg

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 3 mars firas en nyskriven mässa ”Gemenskapens väg” i Lekaryds kyrka. Mässan har vuxit fram i samarbete mellan Växjö stift och den lutherska kyrkan i Costa Rica. Medverkande är Alvesta församlingskör, Erik Bratt, Sara Wåhlin Fabian Wåhlin, Gunilla Erikson samt Elisabet Cárcamo Storm.

  • FAKTA: Växjö stift har bland annat Costa Rica som vänkyrka.  Under Världens fest i Växjö i juni 2010 och i Costa Rica i september 2010 undertecknades ett avtal mellan Växjö stift och den lutherska kyrkan i Costa Rica, ILCO, och dessutom ett avtal mellan denna kyrka och Svenska kyrkan på nationell nivå. Målet med samverkansavtalet är att stärka den ömsesidiga relationen mellan kyrkorna och att i framtiden utveckla och fördjupa samarbetet.
  • – Idén till mässan föddes vid en videokonferens i december 2010, berättar Elisabet Cárcamo Storm, en utav många som arbetet med mässan. Gemenskapens väg har inneburit kulturmöten på många plan; musikaliskt, textligt och i den teologiska reflektionen.
    Arbetet med mässan tog fart när en delegation från ILCO besökte Växjö stift i september 2011. Kontakterna har skett via mail, videokonferenser och arbetsgruppsmöten på ömse sidor om Atlanten. I april 2012 besökte en delegation fån Växjö stift Costa Rica och en av huvudpunkterna var mässan med arbetsnamnet ”Misa Tica Sueca”. Den 2 september 2012 firades den första gången i Växjö Domkyrka och i mars kan vi ta del av den i Lekaryds kyrka.